Yargılamada en iyi sonucun alınması için bir çok faktörlerin yanında anlaşılmanın önemi büyüktür.

  • Mahkemelerde
  • Polis Şubesinde
  • Noter ve Avukat görüşmelerinde
  • Nikah işlemlerinde ve diğer resmi dairelerdeki işlemlerde
  • Tıbbi ve Psikolojik muayenelerde